propterco propter&co účtovníctvo, poradenstvo,

Účtovníctvo
a poradenstvo
Propter&Co

Koľko zaplatím za živnosť v roku 2024 ?

Odvody bude od 1.7.2024 (resp. od 1.10.2024) teda platiť iba živnostník, ktorý za predchádzajúci rok (2023) vykázal v daňovom priznaní príjem vyšší ako 7 824 € (12 mesiacov x 652 €).

Od 1. januára 2024 čaká živnostníkov, podobne ako v ostatných rokoch, zvýšenie minimálnych odvodov platených do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Súvisí to s dlhodobo sa zvyšujúcou priemernou mesačnou mzdou, ktorá v roku 2022 dosiahla úroveň 1 304 €.

Táto suma je podstatná pre určenie minimálneho vymeriavacieho základu, od ktorého sa následne odvíja aj výška samotných odvodov.

Hodnota minimálneho vymeriavacieho základu bude v roku 2024 predstavovať 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022, teda sumu 652 €, a to ako pre prípad Sociálnej, tak aj zdravotnej poisťovne.

Výpočet minimálnych mesačných odvodov sa ale v prípade poisťovní odlišuje.

Pre Sociálnu poisťovňu budú odvody – poistné v roku 2024 predstavovať 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu (t. j. 216,13 €) oproti súčasnej výške odvodov, ktorá predstavuje 200,72 €. Dôjde teda k zvýšeniu o 15,41 €.

POZOR ! Iba živnostníci, ktorí platia minimálne odvody sú povinní zaplatiť novostanovenú výšku poistného hneď k 1.1. nasledujúceho roka. U ostatných živnostníkov k tomu štandardne nedochádza, keďže výška Sociálnych odvodov sa mení až od 1. júla, respektíve od 1. októbra v prípade odkladu podania daňového priznania.

V prípade zdravotnej poisťovne je sadzba preddavkov pre SZČO nastavená na 15 % (t. j. 97,80 €), prípadne 7,5 % pre živnostníkov so zdravotným postihnutím (t. j. 48,90 €). To znamená, že živnostníci zaplatia v porovnaní s rokom 2023 o 13,03 € viac.

Síce všeobecne platí, že živnostník musí odviesť sumu najmenej vo výške minimálneho odvodu, výnimku tvoria platitelia poistného, ktorí sú zároveň zamestnancami alebo poistencami štátu. V ich prípade je možné zaplatiť preddavok aj v sume nižšej ako minimálne stanovenej.

Od kedy živnostníkom vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne ?

Vo všeobecnosti platí, že povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká po tom, čo živnostník prvýkrát podal daňové priznanie. Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca, resp. do 30. júna v prípade predĺženej lehoty.

Samotná povinnosť platiť odvody následne vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku za ktorý mal živnostník príjem z podnikania alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu (resp. od 1. októbra v prípade predĺženej lehoty).

Odvody bude od 1.7.2024 (resp. od 1.10.2024) teda platiť iba živnostník, ktorý za predchádzajúci rok (2023) vykázal v daňovom priznaní príjem vyšší ako 7 824 € (12 mesiacov x 652 €).

Stále však platí, že živnostník môže odvody platiť aj dobrovoľne, bez dosiahnutia minimálne stanovenej hranice.

Rekapitulácia na záver

Od 1. januára 2024 sa živnostníkom zvýšia odvody nasledovne :

 20232024zvýšenie ↑Spolu za rok 2024
do Sociálnej poisťovne200,72 €216,13 €o 15,41 €2 593,56 €
do zdravotnej poisťovne84,77 €97,80 €o 13,03 €1 173,60 €
SPOLU285,49 €313,93 €o 28,44 €3 767,16 €

Živnostníci teda v roku 2024 zaplatia na minimálnych odvodoch celkovo o 28,44 € viac. Celkové odvodové zaťaženie živnostníka za rok 2024 bude predstavovať sumu vo výške 3 767,16 €.

Problematika minimálnych odvodov SZČO sa môže zdať komplikovaná a nejasná, preto Vám s ňou radi pomôžu naši skúsení odborníci v účtovno-poradenskej kancelárii Propter&Co.

Share the Post:

Ďalšie články