propterco propter&co účtovníctvo, poradenstvo,

Účtovníctvo
a poradenstvo
Propter&Co

Daňové licencie? | Minimálna daň pre firmy je späť

Kto musí platiť minimálnu daň? Koľko nás to bude stáť? Kedy musíme prvýkrát daňovú licenciu zaplatiť? Toto všetko sa dozviete v článku.
propterco propter&co účtovníctvo, poradenstvo,

V rámci aktuálnych zmien v daňovom systéme Slovenska, ktoré nadobudli platnosť od 1. januára 2024, je dôležité upozorniť na znovuzavedenie takzvanej „dane zo straty“, ktorá strašila najmä malých podnikateľov do roku 2018. Táto daň sa týka až zdaňovacieho obdobia 2024, takže ju prvýkrát zaplatíte až pri daňovom priznaní v roku 2025

Aké budú sumy minimálnej dane respektíve daňových licencií, ktoré budú právnické osoby povinné platiť v závislosti od výšky ich zdaniteľných príjmov (výnosov) ?

Tieto sumy sú nasledovné:

  • Príjmy do 50 000 eur (vrátane): Minimálna daň bude stanovená vo výške 340 eur.
  • Príjmy od 50 000,01 eur do 250 000 eur (vrátane): Minimálna daň vo výške 960 eur.
  • Príjmy od 250 000,01 eur do 500 000 eur (vrátane): Minimálna daň vo výške 1 920 eur.
  • Príjmy nad 500 000 eur : Minimálna daň vo výške 3 840 eur.

Vyššie uvedené sumy sú stanovené najmä preto, aby zabezpečili prispievanie všetkých právnických osôb k financovaniu verejných financií nezávisle od toho, či ste dosiahli zisk alebo nie.

Čo to v praxi znamená?

Jednoducho povedané, už nebude možné mať „spiacu sročku“, ktorá neplatí žiadne dane alebo firmu, ktorá vykazuje daňovú stratu a neplatí štátu nič. 🙂 

Kto je povinný platiť minimálnu daň?

Ako sme už spomenuli, minimálna daň sa týka len právnických osôb a nevzťahuje sa na fyzické osoby. 

Právnické osoby, ktoré zamestnávajú aspoň 20 % zamestnancov so zdravotným postihnutím, majú nárok na polovičnú sumu tejto minimálnej dane.

Oslobodenie od minimálnej dane

Niektoré právnické osoby sú však od minimálnej dane oslobodené. 

Sú to osoby ktoré napríklad: 

  • Podnikajú prvý rok po svojom vzniku
  • Nie sú založené na podnikanie (napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a iné osoby podľa §12 ods. 3 Zákona o dani z príjmov
  • Sú v likvidácii alebo konkurze, 
  • Prevádzkujú chránenú dielňu alebo pracovisko, 
  • Sú verejnými obchodnými spoločnosťami, alebo 
  • Sú pozemkovými spoločenstvami s príjmami neprevyšujúcimi 10 000 eur.

Je dôležité, aby si právnické osoby boli vedomé týchto zmien a prispôsobili svoje daňové plánovanie v súlade s novými pravidlami.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc s pochopením minimálnej dane, neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov zo spoločnosti Propter&Co.

Share the Post:

Ďalšie články