propterco propter&co účtovníctvo, poradenstvo,

Účtovníctvo
a poradenstvo
Propter&Co

Nezdaniteľná časť dane a jej uplatnenie 2024

NČZD slúži ako nástroj na zníženie základu dane, z ktorého je vyčíslená daň z príjmu. Ide o sumu, ktorá sa odvíja od výšky životného minima a funguje ako suma, na ktorú Vám štát nesiahne.